Przykładowy interaktywny model 3D osiedla mieszkaniowego wykonany z wykorzystaniem drona i pomiarów geodezyjnych.